ads

22 December 2015

Nun waqiah
Nun waqiah ialah ditambah nun seperti menggantikan alif yang berhamzah wasol seperti dibawah.


Surah Al-Baqarah : ayat 180 ‎ ‎( ) dan dibaca dengan ; (Klhairanil wasiyyah)2. Surah Yusuf‎ ‎: ayat 8 - 9 ‎ ‎( ) dan dibaca dengan ; (Mubiini niqtulu)3. Surah Kahf ‎: ayat 88‎ ‎( ) dan dibaca dengan; (Jazaa’a nilhusnaa)‎4. Surah An-Najm ‎: ayat 50‎ ‎( ) dan dibaca dengan; (‘Aadan nil uulaa)‎


5. Surah Al-Jumu’ah ‎: ayat 11‎ ‎( ) dan dibaca dengan; (Au lahwanin faddhuu)
6. Surah Al-Ikhlas ‎: ayat 1 - 2‎ ‎( ) dan dibaca dengan; (Allahu ahadunillahus somad)7. Surah al-A'raf : ayat 164 ( ) dan dibaca dengan; (Qaumanillahu muhlikuhum)8. Surah al-A'raf : ayat 177 ( ) dan dibaca dengan; (matsalanil qaumul ladziina)9. Surah at-taubah : ayat 24 ( ) di dibaca dengan; (wa amwaaluniqtaraftumuuha)10. Surah at-Taubah : ayat 30 ( ) di baca dengan; ('Uzairunubnullaahi)


11. Surah Ibrahim : ayat 18 ( ) di baca dengan; (karamaadinisy taddat)


12. Surah Al-Hijr : ayat 61 ( ) dibaca dengan; (Falammaa jaa'a aala luthi nilmursalin )13. Surah Al-Kahfi: ayat 100-101 ( )kalau wasal dibaca dengan ('aradha nilladzi...)

14. Surah Maryam: ayat 7 ( ) dibaca dengan (bughalaaminismuhu..)

15. Surah Maryam: ayat 61 ( ) dibaca dengan (jannaati 'adninillati..)

Nun waqiah yg terdapat dalam alquran

No comments:

Post a Comment