ads

27 December 2015

Jom kita tengok nama nama neraka dan syurga. Bila kaknab baca surah al mulk, dan surah ash-shura.  Tengok tafsir dok sebut neraka. Tapi bila cari makna neraka dalam bahasa arab lain pula. Rupanya sa'ir tu salah satu nama nerakan jadi kaknab pun google cari nama2 syurga dan neraka.


Neraka 

 NERAKA HAWIYAH: diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. Orang muslim laki-laki maupun perempuan yang perbuatan sehari- harinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka Hawiyah sebagai tempat tinggalnya. Mereka ini yaitu orang yang tidak mau menerima syariat Islam, tidak mau memakai jilbab (bagi wanita), memakai sutra dan emas (bagi lak- laki), mencari rejeki dengan cara tidak halal, memakan riba dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur’an terdapat pada surah (Al-Qori’ah ayat 8-11)
2. NERAKA JAHIM adalah neraka sebagai tempat penyiksaan atas orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan ALLAH, maka sesembahan mereka akan datang untuk menyiksa mereka. Orang yang di dunia menyembah sapi (bangsa Hindu) maka sapi yang akan menyiksa orang itu. Orang yang menyembah patung berbentuk hewan, maka patung itu yang akan menyiksanya. Dan demikian selanjutnya. Syirik disebut sebagai dosa yang paling besar menurut ALLAH, karena syrik berarti mensekutukan ALLAH atau menganggap ada mahluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat ALLAH. Syirik dapat pula berarti menganggap ada Tuhan lain selain ALLAH. Dalam Al-Qur’an terdapat pada surah (As-Syu’araa, ayat 91), (Asy-Syu’ara’) dan (Surah As-Saffat)
3. NERAKA SAQAR adalah tempat untuk orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mendustakan (tidak mentaati) perintah ALLAH dan Rasulullah. Mereka mengetahui bahwa ALLAH sudah menentukan hukum Islam melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, tetapi mereka meremehkan syariat (hukum) Islam. Maka dibakar dalam api adalah hukuman untuk mereka. Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surah (Al-Muddatsir ayat 26-27,42)
4. NERAKA LAZZA: neraka yang bergejolak apinya dan mengelupaskan kulit kepalanya. (QS:70. Al Ma´aarij] 15-18)
5. NERAKA HUTHAMAH: itu disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang-orang miskin. Mereka berpaling dari agama, tidak mau bersedekah dan tidak mau pula membayar zakat. Mereka juga memasang wajah masam apabila ada orang miskin yang meminta bantuan. Maka ALLAH membalas dengan menyiksa mereka dengan cara menguliti dan mengelupaskan kulit muka mereka. Serta membakar mereka semau yang ALLAH mau. NERAKA HUTHAMAH disediakan untuk gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak atau platina, mereka serakah tidak mengeluarkan zakat hartanya dan mencela menghina orang-orang miskin. Maka di Huthamah harta mereka dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksa kepada manusia pengumpat pengumpul harta. Dalam Al-Qur’an terdapat pada surah (Al-Humazah)
6. NERAKA SAIR diisi oleh orang-orang kafir. Dan orang yang memakan harta anak yatim. Kafir berasal dari kata kufur yang berarti ingkar atau menolak. Sehingga kafir dapat diartikan menolak adanya ALLAH atau dengan membantah perintah ALLAH dan Rasul-NYA. Jadi manusia kafir itu terdiri dari: Orang yang tidak beragama Islam atau orang yang tidak mau membaca syahadat. Orang Islam yang tidak mau shalat. Orang Islam yang tidak mau puasa. Orang Islam yang tidak mau berzakat. Didalam Al-Qur’an terdapat pada (An-Nisa’ ayat 10), (Al-Mulk ayat 5,10,11)
7. NERAKA WAIL disediakan untuk para pengusaha dan pedagang yang culas, mengurangi timbangan, mencalo barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka dagangan mereka dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa mereka. Surah (Al-Tatfif) dan (Surah At-Tur). Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surah (Al-Muthaffifin, ayat 1-3)
8. NERAKA JAHANAM: Neraka tempat penyiksaan itu kemudian banyak disebut orang dengan nama jahanam. Neraka yang paling dalam dan berat siksaannya. Al-Qur’an surah (Al Hijr, 43-44). “Bahwasanya orang-orang kafir dan orang aniaya itu tidak akan diampuni Allah, dan tidak pula ditunjuki jalan, melainkan jalan ke Neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Yang demikian itu mudah sekali bagi Allah”(An-Nisa: 169)
SURGA
1. SURGA FIRDAUS: surga yang diperuntukan bagi orang yang khusyuk sholatnya, menjauhkan diri dari perbuataan sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara sholatnya. dalam Al-Qur’an terdapat pada surah (Al Kahfi, ayat 107) dan surah(Al Mu’minuun, ayat 9-11).
2. SURGA ‘ADN: surga yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah (An Nahl:30-31), benar-benar beriman dan beramal shaleh (Thaha:75-76), banyak berbuat baik (Fathir: 32-33), sabar, menginfaqkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan (Ar-Ra’ad:22-23)
3. SURGA NAIM: surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal shaleh. dalam Al-Qur’an terdapat pada surah (Luqman, ayat 8) dan (Al Hajj, ayat 56)
4. SURGA MA’WA: surga yang diperuntukan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah (An Najm: 15), beramal shaleh (As Sajdah: 19), serta takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsu (An Naziat : 40-41)
5. SURGA DARUSSALAM: surga yang diperuntukkan bagi orang yang kuat imannya dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah serta beramal shaleh. Sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala,“Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Rabbnya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal sholeh yang selalu mereka kerjakan.” (QS. 6:127)
6. SURGA DARUL MUQAMAH: surga yang diperuntukkan bagi orang yang bersyukur kepada Allah. Kata Darul Muaqaamah berarti suatu tempat tinggal dimana di dalamnya orang-orang tidak pernah merasa lelah dan tidak merasa lesu. Tempat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang bersyukur sebagaimana yg disebutkan di dalam surat (Faathir ayat 35).
7. SURGA AL-MAQAMUL AMIN: surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman (Ad Dukhan, ayat 51)
8. SURGA KHULDI: surga yang diperuntukkan bagi orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya (orang-orang yang bertakwa). Katakanlah: “Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang Telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa?” dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka?” (Al Furqaan, ayat 15)


23 December 2015

Bacaan tahyat awal dan akhir dengan maknanyaSalam dan sejahtera, sembah bakti dan segala kebaikan bagi Allah. Salam atasmu wahai Nabi dan rahmat Allah dan keberkatanNya. Demikian pula mudah mudahan dianugerahkan kepada kita dan kepada segenap hamba-hambaNya yang soleh. Aku mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ya Allah berilah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. TAHIYAT AKHR


Makna / Terjemahan bacaan  ATahiyatkhir:


Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya. (#) Sebagaimana Engkau selawatkan ke atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim. Berkatilah ke atas Muhammad dan atas keluarganya sebagaimana Engkau berkati ke atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim di dalam alam ini. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

22 December 2015

Nun waqiah
Nun waqiah ialah ditambah nun seperti menggantikan alif yang berhamzah wasol seperti dibawah.


Surah Al-Baqarah : ayat 180 ‎ ‎( ) dan dibaca dengan ; (Klhairanil wasiyyah)2. Surah Yusuf‎ ‎: ayat 8 - 9 ‎ ‎( ) dan dibaca dengan ; (Mubiini niqtulu)3. Surah Kahf ‎: ayat 88‎ ‎( ) dan dibaca dengan; (Jazaa’a nilhusnaa)‎4. Surah An-Najm ‎: ayat 50‎ ‎( ) dan dibaca dengan; (‘Aadan nil uulaa)‎


5. Surah Al-Jumu’ah ‎: ayat 11‎ ‎( ) dan dibaca dengan; (Au lahwanin faddhuu)
6. Surah Al-Ikhlas ‎: ayat 1 - 2‎ ‎( ) dan dibaca dengan; (Allahu ahadunillahus somad)7. Surah al-A'raf : ayat 164 ( ) dan dibaca dengan; (Qaumanillahu muhlikuhum)8. Surah al-A'raf : ayat 177 ( ) dan dibaca dengan; (matsalanil qaumul ladziina)9. Surah at-taubah : ayat 24 ( ) di dibaca dengan; (wa amwaaluniqtaraftumuuha)10. Surah at-Taubah : ayat 30 ( ) di baca dengan; ('Uzairunubnullaahi)


11. Surah Ibrahim : ayat 18 ( ) di baca dengan; (karamaadinisy taddat)


12. Surah Al-Hijr : ayat 61 ( ) dibaca dengan; (Falammaa jaa'a aala luthi nilmursalin )13. Surah Al-Kahfi: ayat 100-101 ( )kalau wasal dibaca dengan ('aradha nilladzi...)

14. Surah Maryam: ayat 7 ( ) dibaca dengan (bughalaaminismuhu..)

15. Surah Maryam: ayat 61 ( ) dibaca dengan (jannaati 'adninillati..)

Nun waqiah yg terdapat dalam alquran

Solat satu ibadat dan senaman.

Solat adalah wajib bagi kita umat islam. Selain mendisiplinkan kita dengan melakukan solat dengan cepat tanpa melengah lengah bila masuk waktu, kita juga melakukan senaman.

Ketika ruku'dan sujud, serta berdiri tegak memang kita membuat senaman ringan. Cuba kira berapa kali dalam sehari kita ruku' dan sujud? Banyak kan.

Subuh - 4 rekaat (2 fardzu 2 sunat qobliah)
Zohor - 12 rekaat (4 sunat qobliah, 4 fardzu. 4 sunat baqdiah)
Asar - 4 rekaat  fardzu
Maghrib - 5 rekaat (3 fardzu, 2 sunat baqdiah)
Isya' - 6 rekaat (4 fardzu, 2 sunat baqdiah)

Solat sunat dhuha pula 8 rekaat.

Solat tahajud + witir = 11 rekaat

Semuanya  50 rekaat sehari kalau kita buat semua di atas. maknanya 50 kali ruku' 100 kali sujud.

Dalam sehari kita boleh senaman sambil menjalankan kewajipan sebagai seorang muslim yang soleh.

Sihat lah tubuh badan kita. Aamiin

06 November 2015

Ujian darah

Kaknab pergi check baru ni, keputusan ujian darah bertambah baik. Masa ujian darah yang mula memang kolesterol tinggi, depa bagi suruh makan tiap2 malam sebelum tidor. Tapi dalam masa 5 bulan xsampai pun 10 biji makan ubat kolesterol. Kaknab selalu minum air apple campur dengan air peria katak. Kolestrol kaknab turun dari  7.0 ke 5.9. Ini maknanya, air applw hijau dengan air peria katak.memang baik untuk menurunkan kolesterol.

Ujian darah bulan may 2015

Ujian darah bulan nov 2015.

21 October 2015

ALQURAN NUL QARIM

Untuk pengetahuan kita semua


Tahukah Anda? Al-Quran Itu Ada:

S : Berapa jumlah Surah dlm al-Quran ?
J : 114 Surah

S : Berapa jumlah Juz dlm al-Quran ?
J : 30 Juz

S : Berapa jumlah Hizb dlm al-Quran ?
J : 60 Hizb

S : Berapa jumlah Ayat dlm al-Quran ?
J : 6236 Ayat

S : Berapa jumlah Kata dlm al-Quran ?, dan Berapa Jumlah Hurufnya ?
J : 77437 Kata, atau 77439 Kata dan 320670 Huruf

S : Siapa Malaikat yang disebut dlm al-Quran ?,
J : Jibril, Mikail, Malik, Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazoh, Al-Kiromulkatibun HamalatulArsy, dll.

S : Berapa Jumlah Sajdah (ayat Sujud) dlm al-Quran?
J : 14 Sajdah

S : Berapa Jumlah para Nabi yg disebut dlm Al-Quran ?
J : 25 Nabi

S : Berapa Jumlah Surah Madaniyah dlm al-Quran ?, sebutkan.
J : 28 Surah, al-Baqoroh, al-Imron, al-Nisa" al-Maidah, al-Anfal, al-Tawbah, al-Ra'd, al-Haj, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Shaf, al-Jum'ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Insan, al-Bayinah, al-Zalzalah, al-Nashr.

S : Berapa Jumlah Surah Makiyah dlm al-Quran ?sebutkan.
J : 86 Surat, selain surah tersebut di atas.

S : Berapa Jumlah Surah yg dimulai dgn huruf dlm al-Quran ?
J : 29 Surah.

S : Apakah yg dimaksud dgn Surah Makiyah ?, sebutkan 10 saja.
J : Surah Makiyah adalah Surah yg diturunkan sebelum Hijrah, seperti : al-An'am, al-Araf, al-Shaffat, al-Isra', al-Naml, al-Waqi'ah, al-Haqqah, al-Jin, al-Muzammil, al-Falaq.

S : Apakah yg dimaksud dgn Surah Madaniyah? sebutkan lima saja ?
J : Surah Madaniyah adalah Surah yg diturunkan setelah Hijrah, seperti : al-Baqarah, al-Imran, al-Anfal, al-Tawbah, al-Haj.

S : Siapakah nama para Nabi yg disebut dlm Al-Quran?
J : Adam, Nuh, Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, Musa, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zakaria, Yahya, Ilyas, Alyasa', Luth, Hud, Saleh, ZulKifli, Syuaib, Idris, Muhammad Saw.

S : Siapakah satu-satunya nama wanita yg disebut namanya dlm al-Quran?
J : Maryam binti Imran.

S : Siapakah satu-satunya nama Sahabat yg disebut namanya dlm al-Quran?
J : Zaid bin Haritsah. Rujuk dlm surah Al Ahzab ayat 37.

S : Apakah nama Surah yg tanpa Basmalah?
J : Surah at-Tawbah.

S : Apakah nama Surah yg memiliki dua Basmalah?
J : Surah al-Naml.

S : Apakah nama Surah yg bernilai seperempat al-Quran?
J : Surah al-Kafirun.

S : Apakah nama Surah yg bernilai sepertiga al-Quran?
J : Surah al-Ikhlas

S : Apakah nama Surah yg menyelamatkan dari siksa Qubur?
J : Surah al-Mulk

S : Apakah nama Surah yg apabila dibaca pada hari Jum'at akan menerangi sepanjang minggu ?
J : Surah al-Khafi

S : Apakah ayat yg paling Agung dan dlm Surah apa?
J : Ayat Kursi, dlm Surah al-Baqarah ayat No.255

S : Apakah nama Surah yg paling Agung dan berapa jumlah ayatnya ?
J : Surah al-Fatihah, tujuh ayat.

S : Apakah ayat yg paling bijak dan dlm surah apa?
J : Firman Allah Swt :" Barang siapa yg melakukan kebaikan sebesar biji sawi ia akan lihat, Barang siapa melakukan kejahatan sebesar biji sawi ia akan lihat.. (Surah al-Zalzalah ayat 7-8)

S : Apakah nama Surah yg ada dua sajdahnya ?
J : Surah al-Haj ayat 18 dan ayat 77.

S : Pada Kata apakah pertengahan al-Quran itu di Surah apa ? ayat no Berapa ?
J : وليتلطف Surah al-Kahfi ayat No. 19.

S : Ayat apakah bila dibaca setiap habis Solat Fardhu dpt mengantarkannya masuk ke dalam surga ?
J : Ayat Kursi.

S : Ayat apakah yg diulang-ulang sbyk 31 kali dlm satu Surah dan di Surah apa ?
J : Ayat فبأي آلاء ربكما تكذبانِ ) pada Surah al-Rahman.

S : Ayat apakah yg diulang-ulang sbyk 10 kali dlm satu Surah dan di surah apa ? Apakah ayat ini ada juga disebut dlm surah lainnya? Di Surah apa ?
J : Ayat ( ويل يومئذ للمكذبين ) pada Surah al-Mursalat, juga ada dlm Surah al-Muthafifin ayat No. 10.

S : Apakah Ayat terpanjang dlm al-Quran ? pada Surah apa? Ayat berapa?
J : Ayat No 282 Surah al-Baqarah...

Sila "Share" bagi semua orang tahu. Semoga Bermanfaat

07 October 2015

Bengkang ubi kayu

Ada yang panggil bika. Tapi kaknab orang utara memang panggil bengkang ubi kayu. Bengkang gandum, bengkang gula putih, bengkang pulut, bengkang melaka. Bika pula orang selatan yang panggil.

Ni yang kaknab buat malam ni ialah bengkang ubi kayu. Ubi yang kaknab beli xempok atau xgebu, nak buat pengat atau rebus saja makan dengan nyok dan gula, memang tak sedap. Ia jenis jernih, jadi kaknab buat bengkang.

Bengkang ubi kayu memang yang paling kaknab tak rajin buat sebab nak parut ubi lah yang paling malas sekali.
Tapi sayang ubi dari terbiar begitu kaknab pun buat bengkang. Bakar pula dengan periuk nasi tafel, tu pun first try guna untuk cake. Okay juga, senang banyak la ni.

Dah siap dibancuh kaknab pun bakar dengan rice cooker Tefal. Ni lah juga first time guna periuk ni bakar kueh. Senang banyak lah. Dah siap cukup2 setengah jam masa membakar.

Jom kita resepinya.
Kaknab buat sikit je. Klu nk buat byk doublekan.

2 cawan ubi kayu yg sudah disagat dan ditapis buang air.
1/2 cawan gula
1 biji telur 
3/4 cawan santan pekat
1 sudu besar butter cairkan. Xcair pun xpa.

Gula, telor, santan dan butter blend sampai hancur. Campurkan santan tadi dengan ubikayu sagat, kacau sampai rata. Bakar. 
Senangkan.

30 July 2015

Muscle cramp


Sejak dua menjak ni, usia kaknab 60 tahun, dah rasa cramp kaki dan belakang peha. walaupun tak selalu tapi kalau dia datang menyerang, tak selesa juga dibuatnya. jadi kaknab pun google website tentang cramp ni, atau kekejangan otot. ni lah yang kaknab dapat dari website cuma copy and paste saja,

WHAT IS MUSCLE CRAMP

Muscle cramps are sudden, involuntary contractions that occur in various muscles. These contractions are often painful and can affect different muscle groups. Commonly affected muscles include those in the back of your lower leg, the back of your thigh, and the front of your thigh. You may also experience cramps in your abdominal wall, arms, hands, and feet.
The intense pain of a cramp can awaken you at night or make it difficult to walk. A sudden, sharp pain, lasting from a few seconds to 15 minutes, is the most common symptom of a muscle cramp. However, in some cases, a bulging lump of muscle tissue beneath the skin can accompany a cramp as well.

Causes of Muscle Cramps

Muscle cramps have several causes. Some cramps result from overuse of your muscles. This typically occurs while you are exercising.
Muscle injuries and dehydration can also trigger cramps. Dehydration is the excessive loss of fluids in the body. Low levels of calcium and potassium may also cause muscle cramps, since both minerals contribute to healthy muscle function.
Low blood supply to your legs and feet can cause cramping in those areas when you exercise, walk, or participate in physical activities.
In some cases, a medical condition can cause muscle cramps. These conditions include:
 • spinal nerve compression, which can cause muscle cramps in your legs when walking or standing
 • alcoholism
 • pregnancy
 • kidney failure
 • hypothyroidism (low thyroid gland function)
Other times, the cause of muscle cramps is unknown.

Diagnosing Muscle Cramps

Muscle cramps are usually harmless and do not require medical attention. However, you should see a doctor if your muscle cramps are severe, do not improve with stretching, or persist for a long time. This could be a sign of an underlying medical condition.
To learn the cause of muscle cramps, your doctor will perform a physical examination. He or she may ask you questions, such as:
 • How often do muscle cramps occur?
 • Which muscles are affected?
 • Do you take any medications?
 • Do you drink alcohol?
 • What are your exercise habits?
 • How much liquid do you drink on a daily basis?
Your doctor will also run a blood test to check the levels of potassium and calcium in your blood, as well as your kidney and thyroid function. Your doctor may also do a pregnancy test.
He or she may also order an electromyography— a test that measures muscle activity and checks for muscle abnormalities—or a myelography—an imaging tool that creates a picture of your spinal cord.

How to Treat Muscle Cramps

To ease pain from muscle cramps, you can apply a hot or cold compress to your sore muscles at the first sign of a spasm. You can use a hot cloth, a heating pad, a cold cloth, or ice.
If your pain does not improve, try taking an over-the-counter anti-inflammatory medication, such as ibuprofen. It may also help to gently stretch the sore muscles.
Muscle cramps can interrupt your sleep. If this happens, talk to your doctor about a prescription muscle relaxer. This medication helps relax your muscles and calm spasms.
If you have an underlying medical condition, discuss treatment options with your doctor. Controlling the underlying cause of muscle cramps can improve your symptoms and ease spasms. For example, if low calcium or potassium levels are triggering cramps, your doctor may recommend supplements.

How to Prevent Muscle Cramps

The simplest way to prevent muscle cramps is to avoid or limit the exercises that strain your muscles and cause cramps.
You can take steps to prevent muscle cramps. It is important to stretch or warm up before participating in sports and exercising. Failure to warm up can result in muscle strain and injury.
Make sure to drink enough liquid to avoid dehydration. Your body loses more water when physically active, so increase your liquid intake when you exercise.

Talk to your doctor about taking a vitamin supplement to ensure that your body receives the necessary supply of nutrients and minerals. You can also increase your calcium and potassium intake naturally by eating foods such as milkbananas, and orange juice.

15 July 2015

Rempeyek kacang

Kueh rempeyek adalah kueh kegemaran keluarga kaknab. Selalu balik johor mesti mak mertua yang buat, tapi kaknab xbalik raya johor tahun ni, kaknab buat dengan husband


1 kg tepung beras
3 camcabesar tepung ubi kayu
200 gm santan  campur dengan air jadikan 3 mangkok
150 gm  udang kering tumbuk lumat
2 camcabesar ketumbar)
1 camcabesar jintan manis)
1/2 camcabesar jintan putih) tumbuk kasar ketiga ni.
Garam secukupnya
1 camcabesar air kapor
1 camcabesar gula
Sediakan santan cair semangkok untuk ditambah sekiranya adunan menjadi pekat atau mendap kebawah.
Kacang tanah (sangai sekejap dalam oven bagi dia kering  supaya cepat rangup bila menggoreng.)
2 biji telor

Bancuh semua bahan diatas kecuali kacang tanah. Biar adunan cair supaya.boleh di tuang ditepi kuali.
Masa nak menggoreng boh dalam mangkok sedikit  campur kan kacang. Cedok adunan tepung secamca sekali dengan kacang, tuangkan ditepi kuali bila dah masak sikit kais ke dalam minyak. Telengkup bahagian kacang kebawah lama sikit supaya kacang masak rangup. Goreng sampai golden brown. Ok

Suami kite tengah buat rempeyek

Nak buat tumpi pun sama bahan di atas cuma guna kacang hijau. Kacang hijau kena rendam semalaman atau paling kurang pun 6 jam supaya kacang hijau kembang. Kalau tak rendam kacang hijau keras berdentum hehe.

Tumpi


Begini


12 July 2015

Kueh loyang kaknab

Hari ni buat lagi kueh loyang. Semalam 1 kilo. Tapi dah tinggal sikit je. Anak bongsuku makan separuh dah. Dia memang suka kueh ni, bagi anak sulung 1 balang. Dia pun suka. Acuan tembaga yang senang lekang, dia yang belikan.

Kali ini xikut resepi mak aku, aku buat.resepi aku sendiri, nyata lebih sedap, lebih rangup. Cheh eksyen lah sikit. Jom kita tengok resepi kkanab pula. Yang ada kat.blog ni sebelumnya ialah resepi mak basah iaitu ibuku.

Kueh loyang kaknab
_____________________

1 kg tepung beras
1/2 cawan tepung ubi kayu
1 1/2 cawan gula
200 gm santan campur dengan air jadikan 4 1/2 cawan
5 biji telor

Bancuhkan semua bahan di atas hingga sebati dan tidak berketul. Bancuhan macam buat kueh ketayap. Panaskan minyak celupkan loyang dalam kuali biar betul panas. Celup loyang panas itu dlm tepung dan goreng hingga kuning.
09 May 2015

keputusan ujian darah

Mai kita tengok apa keputusan ujian darah yang diambil minggu sudah. Semua ok, yang tak ok ialah kolesterol tinggi huhu. Actually ujian yang lepas pun kolesterol tinggi doktor pun bagi ubat, tapi kaknab jahat tak makan pun ubat tu, ambik habuan hang kaknab hihihi. hari tu check 6,3 kali ni check 7.0 mau tak mau kena lah makan ubat. kaknab pun tak boleh main main lagi dengan kolesterol ni, nasib baik mau pi herot mulut stroke tarik.

Yang lain semua ok, darah tinggi, kencing manis, tak dak apa2. kolesterol jahat ni yang kacau,


19 March 2015

jalan jalan ke medan indonesia part 2

ok sambung perjalanan ke medan.

semasa dok di hotel tanjung balai banyak juga kaknab snap gambar. kaknab, suami, anak dan besan berjalan2 di bandar tanjung balai dengan menaiki betor atau beca motor. kaknab dan suami satu beca dan anak kaknab dan besan lagi satu beca. sewa yang dikenakan 75,000 ruppiah. 

selfie jap

adik betor yang membawa kami

beca yang kaknab naik

betor memang laju
nama kedai makan di tanjung balai- alor setar


pasar borong

pasar borong

pak betor isi minyak sebotol 10000 rupiah

pelabuhan telok nibong

pintu masuk

tak ada helmet pun tak apa

jambatan tanjung balai


pasar tanjung balai yang sibuk dengan motosikal

kebanyakan transport yang digunakan ditanjung balai asahan motosikal, depa nak potong kah, apa kah cuma bunyi horn dan terus potong, kita yang tak biasa memang takut, tapi yang best semua tak ada marah2 ke maki2 ke, semua menunggang macam tak ada apa, kalau kita kat sini, mampuih kena maki. yalah potong ikut suka, horn ikut suka, mencelah kereta suka hati, semua motosikal jalan ditengah satu line dengan kereta. memang terrer depa.

tobe continued part 3

jalan jalan ke Medan Indonesia (part 1)

Melancung sambil menghadiri kenduri kahwin anak kaknab berlangsung di tanjung balai asahan sumatera utara. Perjalanan 5 hari 4 malam bersama keluarga.

Bertolak dari sungai petani pada 5/3/15. Bermalam di hotel DR hotel bujet di sungai tiram bayan lepas, kerana flight ke medan akan berlepas pada pukul 7 pagi 6/3/15. Kena check in awal. Bayan lepas pagi2 buta memang jam gila. Kereta parking kat rumah anak di permatang damar laut.

Tepat pukul 7.15 flight pun berlepas. Dalam pesawat kan depa bagi borang untuk arrival
and departure, dalam dok tulis untuk 2 orang suami dan kaknab tau tau pilot announced kita akan mendarat sebentar lagi. Fuh cepatnya.

Sampai di medan pukul 7 pagi waktu medan. Satu jam awal dari malaysia.
sampai di airport kena tunggu anak kaknab yg naik kat klia, belum sampai lagi.

Sementara menunggu anak kami pakat beli SIM card. Yang lawak sales tu Tanya ibu nak pulsar yang berapa ribu. Pulsar tu natang apa pula. Rupanya pulsar tu top up lah. Susahnya kalau tak paham Hehe

Puku 9.30 pagi baru flight dari yang anak naik baru landed. Pak supir yang dan yang anak booking pun datang dengan Sepanduk.'zaily'.

Pukul 1100 am baru bertolak dari airport menuju ke tanjung balai asahan, dimana majlis pernikahan anak kaknab akan berlangsung.

Singgah makan tengahari di restaurant simpang tiga, masakan memang sedap tapi macam kena katok je. Makan 16 orang 1.2 juta rupiah lebih kurang. Rm330 duit kita.

Kedai makan di medan akan hidang semua lauk yang ada, kalau tak disentuh tidak dikira:

Perjalanan agak mendebarkan sebab jalan sibuk pemandu disana pandu ikut suka hati, potong pun Selamba je macam tak takut mati. Kita yang dalam van yang kecut perut.

Lebih kurang 5 jam kami pun sampai di hotel Malahayati tanjung balai. Hotel tak ada star. Kira ok lah bermalam untuk 2 hari. Janji bilik selesa dan ada aircon.Malam tu kami makan malam kat kedai makan kat bawah hotel tu. Mungkin hotel tu punya kut. Tak banyak pilihan. Makan nasi goreng je lah semua.

esok pagi kami bersarapan di hotel package dengan breakfast. setelah bagi coupon breakfast, bila dihidangkan nasi goreng dan secawan teh oh panas. kami tinggal 2 malam di hotel ni, dua hari makan nasi goreng. suami panggil hotel nasi goreng hehehe.

hari sabtu malam makan di rumah pengantin kerana malam sabtu majlis pernikahan anak kaknab. hari ahad berlangsung jamuan kenduri. yang best majlis bermula 9 pagi dan berakhir 11 malam. kira satu hari lah jamuan,
siap dengan persembahan nyanyian nasyid dan dangdut. pakaiannya penyanyinya pun sopan.

akad nikah


selesai sudah. sah jadi suami isteri


sessi bergambar bersama
tobe continued part 2

07 February 2015

kuah laksa

Tadi kan pi pasar malam, beli ikan kembong fresh fresh hijau lagi, apa lagi buat kuah laksa lah, boleh makan laksa esok siang. Buat kuah dulu, dah sejuk simpan dalam peti ais esok panas kuah h
Je, dan rebus laksa. Sebab nak pi memancing, anak pompuan yang no. 4 ellyaherny balik cuti, ada geng nak lawan makan laksa, kami 2 orang memang hantu laksa. Resepi laksa penang memang dah ada dalam blog ni, tak payah bagi lah boleh refer. Cuma kaknab nak tekankan resepi asli laksa tak ada letak teloq rebus di atasnya, cuma daun pudina, daun salad, bawang besar, Timun, nanas, cabai merah atau cabai melaka, bunga Kantan, teloq tak payah. Entah bila tak tau orang start boh telloq rebus.

Hari ini anak kaknab yang Bantu laksa makan ulang sampai lima kali ambik hang haha.