ads

27 June 2016

mad silah


mad silah ada dua. 
mad silah qosirah dan mad silah towilah

contoh

mat silah qosirah panjangnya 2 harakat

mat silat qosirah panjangnya 2 harakat

mat silat towilah

No comments:

Post a Comment